Khách hàng

Cùng khám phá

Khách hàng tiêu biểu của chúng tôi

1_grande[1]

Cục Công Thương địa phương - Bộ Công thương

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hà Nội

4

Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và làng nghề Hà Nội

5

Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco

6

Công ty TNHH LV và Hòn ngọc Viễn Đông

Công ty TNHH Xuất khẩu hàng TCMN Duy Thành

8

Công ty Sản xuất XK Mỹ nghệ Thăng Long

9

Công ty TNHH SX XK hàng Thủ công mỹ nghệ và Thương mại Bắc Ninh

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hasa

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại HACA

Công ty TNHH Ba Hát

Công ty TNHH Cửa Đỏ

14

Công ty TNHH Tiger Lily Việt Nam

15

Công ty TNHH Mỹ nghệ Sáng tạo Việt

16

Công ty TNHH TM XNK Phú Tuấn

17

Công ty CP Artex Nam An

18

Công ty CP Thành Đồng

19

Công ty TNHH First Stationery (Vietnam)

20

Công ty CP Chiya Foam

21

CN Công ty TNHH Thủ công mỹ nghệ Đại Việt

22

Công ty TNHH Thế giới sơn mài

23

Công ty TNHH Okura

24

Công ty CP Him Lam Mộc Dũng

Công ty TNHH Thanh Bình Hưng Yên

26

Công ty TNHH Tre nứa cuốn Mỹ nghệ Cát Đằng

Công ty CP SX XNK Hoàng Long

28

Công ty TNHH SX Thủ công mỹ nghệ D&C