Khách hàng Vfair – Trang 2

TÊN KHÁCH HÀNG

Logo

Cục Công Thương địa phương – Bộ Công thương

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hà Nội

Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ & làng nghề Hà Nội

Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco

Công ty TNHH LV và Hòn ngọc Viễn Đông

Công ty TNHH Xuất khẩu hàng TCMN Duy Thành (Artex D&T)

Công ty CP Sản xuất Xuất khẩu Mỹ nghệ Thăng Long

Công ty TNHH SX XK hàng Thủ công mỹ nghệ và Thương mại Bắc Ninh

DNTN HASA

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại HACA

Công ty TNHH Ba Hát

Công ty TNHH Cửa Đỏ

Công ty TNHH Tiger Lily Việt Nam

Công ty TNHH Mỹ nghệ Sáng tạo Việt

Công ty TNHH TM XNK Phú Tuấn

Công ty CP Artex Nam An

Công ty CP Thành Đồng

Công ty TNHH First Stationery (Vietnam)

Công ty CP Chiya Foam

Chi nhánh Công ty TNHH Thủ công mỹ nghệ Đại Việt

Công ty TNHH Thế giới sơn mài

Công ty TNHH Okura

Công ty CP Him Lam Mộc Dũng

Công ty TNHH Thanh Bình Hưng Yên

Công ty TNHH Tre nứa cuốn Mỹ nghệ Cát Đằng

Công ty CP SX XNK Hoàng Long

Công ty TNHH SX Thủ công mỹ nghệ D&C

Công ty TNHH Việt Nam Top Vision Industries

 

Công ty TNHH Mây tre An Thịnh

Công ty TNHH Barotex Sài Gòn

Công ty TNHH Trung Việt

Công ty TNHH Thủ công mỹ nghệ Hương Anh

Công ty TNHH Thủ công mỹ nghệ Kiến Lâm

 

Công ty TNHH Quang Vinh

Công ty TNHH Thủy tin Pha lê Việt Tiệp – Thái Bình

Công ty TNHH Kinh doanh XNK Hoàng Bảo

Công ty CP Thái Linh

Công ty TNHH Đồ trang trí Vũ Gia

Công ty TNHH Gốm sứ Hoàng Minh

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sáng tạo Đông Dương

Công ty TNHH Mây tre Hà Linh

Công ty TNHH Hương Trang

 

Công ty CP Sinh Lộc Phát

Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Thiên Thương

Công ty CP Cổ Kim mỹ nghệ

DNTN Chiếu cói Quang Minh

Công ty TNHH Thủ công mỹ nghệ Nguồn Việt

Công ty TNHH Nhật Thắng

Công ty TNHH MTV Lan Cách Tân

Công ty CP TMT

Công ty TNHH Gốm Mạnh Dần

Công ty TNHH Quốc tế Vina Mask

Jimco Vietnam

Công ty TNHH MTV XK Hàng mỹ nghệ Minh Khang

Green Living Co., Ltd.

Công ty CP Chế biến gỗ Đức Thành

Công ty CP XNK hàng tiểu thủ công nghiệp Sài Gòn (Artex Saigon)