Danh mục sự kiện: Phụ tùng & Linh kiện Ô tô

Các sự kiện

08 - 10

Tháng 08/2020

Nace Automechanika Atlanta

Hội chợ quốc tế dành cho ngành công nghiệp Thiết bị, Phụ tùng và Linh kiện Ô tô tại TP. Atlanta, Hoa Kỳ.

06 - 08

Tháng 08/2021

Automechanika Birmingham

Hội chợ quốc tế hàng đầu Vương quốc Anh dành cho ngành công nghiệp Thiết bị, Phụ tùng và Linh kiện Ô tô tại TP. Birmingham.

04 - 07

Tháng 11/2020

Automechanika Buenos Aires

Hội chợ quốc tế dành cho ngành công nghiệp Thiết bị, Phụ tùng và Linh kiện Ô tô tại TP. Buenos Aires, Argentina.

19 - 21

Tháng 10/2020

Automechanika Dubai

Hội chợ quốc tế lớn nhất khu vực Trung Đông dành cho ngành công nghiệp Thiết bị, Phụ tùng và Linh kiện Ô tô tại Dubai, UAE

10 - 12

Tháng 12/2024

AUTOMECHANIKA DUBAI 2024

Hội chợ hàng đầu thế thế giới về linh kiện và phụ tùng ô tô tại Trung Đông

24 - 26

Tháng 02/2020

Automechanika Riyadh

Hội chợ thương mại quốc tế về ngành công nghiệp Thiết bị, Phụ tùng và Linh kiện Ô tô tại Riyadh, Arập Xêút

25 - 28

Tháng 02/2021

ACMA Automechanika New Delhi

Hội chợ thương mại quốc tế về ngành công nghiệp Thiết bị, Phụ tùng và Linh kiện Ô tô tại New Delhi, Ấn Độ

10 - 13

Tháng 03/2021

Motortec Automechanika Madrid

Hội chợ quốc tế dành cho ngành công nghiệp Thiết bị, Phụ tùng và Linh kiện Ô tô tại TP. Madrid, Tây Ban Nha.